80 χρoνια πριν… 4-12-1939

49" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ: Καμμία επίσημος πληροφορία […] δεν μας επιτρέπει να γνωρίζομεν με ακρίβειαν την σημερινήν ισχύν του γερμανικού στρατού. […] Κατά την στιγμήν της εκστρατείας της Πολωνίας επιστεύετο ότι οι Γερμανοί διέθεταν 100-120 μεραρχίας, εκ των οποίων 70 περίπου […] ευρίσκοντο εις το ανατολικόν μέτωπον και 30-40 εις το Δυτικόν. Μετά την έναρξιν των εχθροπραξιών, οι Γερμανοί κατέβαλαν μεγάλην προσπάθειαν διά ν’ αυξήσουν τον αριθμόν των μαχίμων μονάδων τους. […] Ο αριθμός των στρατευσίμων, ηλικίας 20-38 ετών, ανέρχεται εν Γερμανία εις επτά περίπου εκατομμύρια.

ΚΥΠΡΟΣ: Προ του πολέμου, ο πολιτικός ορίζων της Κύπρου ήτο σκοτεινός, μάλλον απειλητικός. Η ελληνική Εκκλησία επενθούσε διά την εξορίαν του αρχιεπισκόπου εις Πάφον. Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσης εις τα σχολεία και η υπηρεσία εις το Δημόσιον εθεωρούντο υπό μερικών ως καίριον πλήγμα κατά της ενώσεως με την Ελλάδα. Είναι αληθές ότι μεταξύ των κυβερνητικών κύκλων επεκράτει η αντίληψις ότι η ιδέα της ενώσεως έχανεν έδαφος, το πιθανώτερον όμως είναι ότι οι υπέρ της ενώσεως κεκηρυγμένοι ειργάζοντο κρυφίως [φωτ. Λευκωσία 1939].

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή