ΑΠΟΨΕΙΣ

Στη δεύτερη ταχύτητα

Οι Ελληνες αγοράζουν σήμερα τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε τιμές διπλάσιες από αυτές που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Αυτή η ψαλίδα σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι χώρα δεύτερης ταχύτητας – χώρα δυσχερέστερης πρόσβασης στην πληροφορία. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει αυτοβούλως να συγκλίνουν με τις «κανονικές» χώρες της Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτεία δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη.