ΑΠΟΨΕΙΣ

Ευελιξία για συμπράξεις

Η πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων να καταστήσει τους ιδιώτες –επιχειρήσεις και πολιτιστικούς φορείς– συμμετόχους στη ζωή της πόλης, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, διά του εορταστικού διακόσμου, είναι ένα κεκτημένο για το μέλλον. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να μάθουν να ενεργοποιούν όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της κοινωνίας και της οικονομίας, με ευελιξία και ανοικτό πνεύμα. Ολα τα υπόλοιπα –όπως η γκρίνια για έναν «χλωμό» στολισμό– είναι θέμα γούστου. Περί ορέξεως…