80 χρόνια πριν στην «Κ» 8-12-1939

80 χρόνια πριν στην «Κ» 8-12-1939

1' 14" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΝΝΕΡΧΑΪΜ: Η ανακοίνωσις του φινλανδικού πρακτορείου καθ’ ην οι Ρώσσοι εχρησιμοποίησαν εις τον Ισθμόν της Καρελίας ασφυξιογόνα αέρια ερμηνεύεται υπό των αγγλικών κύκλων ως ενδεικτική της δυσφορίας των σοβιετικών ηγετών διότι απέτυχεν ο κεραυνοβόλος πόλεμος τον οποίον ανέλαβον εν Φινλανδία. Οι καλώς πληροφορημένοι κύκλοι, απαντώντες εις τον ρωσσικόν ισχυρισμόν ότι διέσπασαν την γραμμήν Μάννερχαϊμ, τονίζουν ότι [είναι] δυνατόν τα σοβιετικά στρατεύματα να εσημείωσαν σειράν τοπικών επιτυχιών αλλ’ ότι η γραμμή Μάννερχαϊμ δεν είναι αδιαλείπτως περιχαρακωμένη γραμμή ήτις θα έχανε πάσαν στρατηγικήν αξίαν αν ο εχθρός διήρχετο εξ ενός σημείου αυτής. Εις την πραγματικότητα πρόκειται περί αμυντικού συστήματος πλάτους 30-35 χιλιομέτρων το οποίον χρησιμοποιεί τα φυσικά οχυρά σημεία ως είναι τα δάση, αι λίμναι και οι ποταμοί οι διαρρέοντες τον Ισθμόν της Καρελίας. […] 30.000 στρατιωτών χρησιμοποιούνται ήδη διά την άμυναν της Φινλανδίας εξ ων αι 100.000 έχουν αποκλειστικώς διατεθή διά την γραμμήν αυτήν.

ΤΕΛΜΑΝ: Ο «Ημερήσιος Κήρυξ» δημοσιεύει ότι αι εθνικοσοσιαλιστικαί αρχαί εφόνευσαν τον αρχηγόν του γερμανικού κομμουνιστικού κόμματος Ερνστ Τέλμαν, ολίγας ημέρας προ της υπογραφής του γερμανοσοβιετικού συμφώνου. Η πληροφορία αύτη μετεδόθη εις επισήμους κύκλους ουδετέρας χώρας [Φ.: Ο Τέλμαν εκτελέστηκε το 1944].

«ΠΑΡΑΛΟΣ»: Το φορτηγόν «Πάραλος», 3.435 τόννων γκρος και ναυπηγήσεως 1906, εβυθίσθη πλησίον των εκβολών του Ταμέσεως, συνεπεία εκρήξεως νάρκης ή τορπίλλης. Το σκάφος είχε παραλάβει εξ Αμβέρσης 5.700 τόννους γαιανθράκων διά Πειραιά, κατηυθύνετο δε εις Ντάουν, ίνα υποστή τον αγγλικόν έλεγχον του φορτίου του. Η έκρηξις ήτο σφοδροτάτη, το δε σκάφος εκόπη εις δύο και εβυθίσθη ταχύτατα. Δυστυχώς υπάρχουν και αρκετά θύματα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή