ΑΠΟΨΕΙΣ

Αποσυμφόρηση

Η επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης είναι κρίσιμη όχι μόνο θεσμικά, αλλά και οικονομικά. Γι’ αυτό και ο νέος νόμος για τη δια-μεσολάβηση, που επαναφέρει την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές με αντικείμενο αξίας 250.000 ευρώ και άνω, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζονται μέτρα που ενθαρρύνουν την εξωδικαστική διευθέτηση των διαφορών και απαλλάσσουν το υπερφορτωμένο σύστημα της Δικαιοσύνης από περιττό βάρος. Και αυτό είναι προς το συμφέρον όλων, ακόμη κι εκείνων που δυσκολεύονται να το διακρίνουν από συντεχνιακό αυτοματισμό.