80 χρόνια πριν στην «Κ» 15-12-1939

80 χρόνια πριν στην «Κ» 15-12-1939

1' 15" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΓΚΡΑΦ ΣΠΕΕ: Μετά την χθεσινήν δραματικήν ναυμαχίαν μεταξύ του ταχυτάτου γερμανικού θωρηκτού τσέπης «Ναύαρχος κόμης Σπέε» και των τριών αγγλικών σκαφών, του καταδρομικού «Εξετερ» και των δύο άλλων μικροτέρων καταδρομικών «Αίας» και «Αχιλλεύς», ο «Ναύαρχος κόμης Σπέε» με συντετριμμένην σχεδόν την οριζοντίαν θωράκισίν του και με τας άλλας ζημίας τας οποίας υπέστη, ευρίσκεται ήδη προ σκληρού διλήμματος. Ή να αποφασίση νέαν ναυμαχίαν μετά των αναμενόντων έξωθι του Ρίο ντε λα Πλάτα αγγλικών πολεμικών, ενισχυθέντων ήδη διά τριών άλλων αγγλικών καταδρομικών, ή να παραμείνη καθ’ όλην την διάρκειαν των εχθροπραξιών δέσμιος εις τον λιμένα του Μοντεβιδέο [φωτ.: Το Γκραφ Σπέε στο Μοντεβιδέο].

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ: Οι «Τάιμς» […] αναγγέλλουν τα εξής: Πέντε πρωτότυπα αριστουργήματα αρχαίων Ελλήνων γλυπτών θα εκτεθούν εις ειδικήν αίθουσαν του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, όπου θα παραμείνουν έως ότου η εν Ευρώπη κατάστασις επιτρέψη την επαναφοράν των εις την πατρίδαν των. Τα έργα ταύτα, τα οποία ανάγονται εις διαφόρους περιόδους μεταξύ του 6ου και του 2ου αιώνος π.Χ. μετεφέρθησαν εις την χώραν μας διά να εκτεθούν, κατόπιν αδείας της ελληνικής κυβερνήσεως, εις το ελληνικόν περίπτερον της Παγκοσμίου Εκθέσεως.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Τ.Ε.: «Το Συμβούλιον, λαβόν γνώσιν της αποφάσεως της εγκριθείσης υπό της γενικής συνελεύσεως, κατά την συνεδρίασίν της της 14ης Δεκεμβρίου 1939, […] αποφασίζει τα ακόλουθα: Συμμερίζεται την υπό της Συνελεύσεως καταδίκην της επιθέσεως της Σοβιετικής Ρωσσίας εναντίον της Φινλανδίας διά τους λόγους τους αναφερομένους εν τη αποφάσει της Συνελεύσεως. […] Διά της ενεργείας της αυτής η Σοβιετική Ρωσσία απέκλεισεν αυτή εαυτήν εκ της Κ.Τ.Ε. και συνεπώς δεν αποτελεί πλέον μέλος αυτής».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT