80 χρoνια πριν… 17-12-1939

48" χρόνος ανάγνωσης

ΝΑΥΜΑΧΙΑ: […] Καθ’ όλην την διάρκειαν της ναυμαχίας ο κυβερνήτης [του Γκραφ Σπέε, φωτ.] ευρίσκετο επί της υψηλοτέρας γέφυρας του πύργου, ετραυματίσθη δε μίαν φοράν ελαφρώς εις την κεφαλήν υπό θραύσματος οβίδος και δευτέραν φοράν εις τον ώμον. Συνεπεία μιας εκρήξεως ανετράπη επί του δαπέδου, ανηγέρθη όμως αμέσως και εξηκολούθησε διευθύνων την μάχην. Μεταξύ των 36 νεκρών των πεσόντων υπέρ Πατρίδος, υπέροχον παράδειγμα αποτελεί ο σημαιοφόρος Γκρίγκατ, ο οποίος, καίτοι του είχον αποκοπή αι δύο κνήμαι, εφαίνετο ενθουσιασμένος, διότι το εχθρικόν καταδρομικόν «Εξετερ» είχε τεθή εκτός μάχης. Ο ανδρείος σημαιοφόρος απεβίωσε μετά δύο ώρας.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: Οσον αφορά την Οδύσσειαν, ο κ. Πικάρ δεικνύει μίαν άποψιν εντελώς νέαν, η οποία μακράν τού να εμφανίζη την Οδύσσειαν ως συλλογήν ναυτικών οδηγιών, οφειλομένην εις τους Φοίνικας ή άλλους ναυτικούς, υπήρξε προ παντός ποίημα πρόδρομον της θείας κωμωδίας.

MIKΡΟΠΩΛΗΤΕΣ: Τέσσαρες χιλιάδες μικροπωλητών εζήτησαν αδείας διά τας ημέρας των εορτών. […] Αλλως τε από την μικρεμπορικήν κίνησιν της παραμονής της 1ης του Ετους περιμένουν να ζήσουν.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT