ΑΠΟΨΕΙΣ

Δικαιοσύνη χωρίς αγκυλώσεις

Ολοι αναγνωρίζουν ότι η βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και διαχρονικά θεσμικά ελλείμματα της ελληνικής πολιτείας. Ολοι το αναγνωρίζουν, αλλά όποτε διατυπώνεται από υπεύθυνα χείλη μια δραστική πρόταση –όπως η λελογισμένη επέκταση του ωραρίου των δικαστηρίων ή η επαναφορά του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές με αντικείμενο άνω των 250.000 ευρώ–, εγείρονται φωνές υπέρ της ακινησίας. Η πολιτεία πρέπει να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει την υποδομή του συστήματος. Αλλά και οι παράγοντες της Δικαιοσύνης οφείλουν να υπερβούν τις συντεχνιακές τους καθηλώσεις.