80 χρόνια πριν στην «Κ» 29-12-1939

1' 13" χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ: Ολόκληρος η Ρώμη πανηγυρίζει σήμερον το ιστορικό γεγονός της επισκέψεως του Ποντίφηκος εις το Κυρηνάλιον και της εξόδου του εκ Βατικανού, καταργούντος ούτω την από του 1870, εποχήν της καταλήψεως της Ρώμης υπό των ιταλικών στρατευμάτων, κρατούσαν παράδοσιν της παραμονής του Πάπα εις το Βατικανόν, όπου έχει περιορισθή και το άλλοτε εκτεινόμενον εφ’ ολοκλήρου σχεδόν της Ιταλίας παπικόν κράτος.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Ολόκληρος η τουρκική κοινή γνώμη διατελεί εν ζωηροτάτη συγκινήσει και βαθυτάτω πένθει διά την τρομακτικήν συμφοράν εκ των σεισμών η οποία έπληξε τον πληθυσμόν ωρισμένης περιφερείας της χώρας. Κατά χιλιάδας αριθμούνται οι νεκροί και οι τραυματίαι. To Ερζιντζάν έχει μεταβληθή εις σωρόν καπνιζόντων ερειπίων, άλλαι κωμοπόλεις και χωρία παρουσιάζουν οικτράν εικόνα, από τα ερείπια δε εξακολουθούν να ανασύρωνται πτώματα. Καθ’ α μεταδίδει το Πρακτορείον της Ανατολής εκ των σεισμικών δονήσεων, αι οποίαι εσημειώθησαν χθες την πρωίαν επήλθον σοβαραί καταστροφαί εις ωρισμένους νομούς και κυρίως εις το Ερζιντζάν, το Σιβάς, την Ορντού, το Τοκάτ, την Αμάσειαν και την Σαμψούντα.

ΑΤΤΙΚ: Ο Αττίκ και διά δευτέραν φοράν απεφάσισε να γίνη «ταβερνιάρης» προς τούτο δε αναγγέλλει την εντός ολίγων ημερών έναρξιν των εργασιών της νέας του ταβέρνας-Μπουάτ υπό το όνομα «Μέγαρον Αττίκ». Εις το «Μέγαρον Αττίκ» θα εμφανισθή πλήρης ορχήστρα, η γνωστή ντιζέζ Δανάη και άλλα εκλεκτά νούμερα του συγκροτήματος της «Μάντρας» του Αττίκ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Συνεπεία ενός νόμου απαγορεύεται η πρόσληψις γυναικών εις την τελωνειακήν υπηρεσίαν. Χωρίς να κινδυνεύσωμεν να κατηγορηθώμεν διά καθυστερημένον φεμινισμόν, διερωτώμεθα ποίοι άραγε λόγοι κατέστησαν αναγκαίαν αυτήν την απαγόρευσιν.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT