ΑΠΟΨΕΙΣ

Το άλλο μισό ασφαλιστικό

Αρκετοί καταθέτες οι οποίοι βρίσκονται σε ώριμη φάση του εργασιακού βίου τους επενδύουν πλέον τις οικονομίες τους σε ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Τη δυνατότητα αυτή είχε υποσχεθεί προεκλογικά η Ν.Δ. και στους νέους ασφαλισμένους, προκειμένου να τονώσει την πίστη τους στο σύστημα. Για να τηρηθεί η δέσμευση, θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια στο κατατεθέν ασφαλιστικό. Να μη μείνει η μεταρρύθμιση μισή.