ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 7-3-1940

gkat_02_0703_page_1_image_0002

ΔΙΑΨΕΥΣΗ: […] ο κ. Γουέλλες δεν επενέβη εις την ευρωπαϊκήν πολιτικήν. Θεωρείται ως σπουδαιοτάτη η γενομένη διάψευσις της πληροφορίας ότι εσκόπευε να συγκαλέση διάσκεψιν των εις τα Σκανδιναυικά Κράτη Αμερικανών πρεσβευτών. Η φήμη αυτή […] εκυκλοφόρησε κατόπιν των συνομιλιών τας οποίας είχεν ο κ. Γουέλλες εις Βερολίνον. Οι Γερμανοί ιθύνοντες επεχείρησαν […] να κάμουν τας Ηνωμένας Πολιτείας να λάβουν ωρισμένην θέσιν επί του φινλανδικού ζητήματος, συγκεκριμένως δε ν’ αναλάβουν την πρωτοβουλίαν της μεσολαβήσεως, την οποίαν η Γερμανία ποθεί […].

ΓΡΙΠΠΗ: Πάρετε τηλέφωνο και ζητήστε να ιδήτε τους φίλους και τους γνωστούς σας. Οι περισσότεροι απουσιάζουν από τις θέσεις τους. Ερχεται στιγμή που δε μπορείτε να ιδήτε κανένα. Η γρίππη έχει ανοίξη τρύπες στη ζωή: Στα σαλόνια, στα θέατρα, στα γραφεία των εφημερίδων, στις κρατικές υπηρεσίες, στις πρεσβείες, παντού.

ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΑ: Τα μαθητικά αναρρωτήρια Πεντέλης και Βούλας λειτουργούν κάθε χειμώνα εις τα μεγαλοπρεπή κτιριακά συγκροτήματα των θερινών Παιδικών Εξοχών. Τα παιδιά που στέλλονται το χειμώνα στα αναρρωτήρια αυτά είναι μαθηταί του Δημοτικού Σχολείου που έχουν ανάγκη από μία καλύτερη διατροφή, καθαρόν αέρα και σχετική ιατρικήν επίβλεψιν.