ΑΠΟΨΕΙΣ

Τηλεκήρυκες

Είναι κάτι που φαίνεται να διαφεύγει από κάποιους που αρθρώνουν δημόσιο λόγο για την πανδημία: δεν έχουν όλοι οι πολίτες τις ίδιες προσβάσεις στα νέα μέσα επικοινωνίας. Δεν έχουν όλοι την ίδια προσαρμοστικότητα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαγορεύσεις που αγγίζουν τον πυρήνα της προσωπικότητάς τους –την πίστη τους. Ο διδακτισμός και η χλεύη δεν είναι ο τρόπος για να απευθύνεται κάποιος σε αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι, στην πλειονότητά τους, ανήκουν σε γενιές που έχουν επιζήσει από πιο δεινές κακουχίες. Χρειάζεται πειθώ. Οχι τηλεκήρυγμα.