ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-4-1940

ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ: […] επετράπη εις την Αγγλίαν και την Γαλλίαν να παραγγείλουν εις αμερικανικά εργοστάσια δικινητήρια βομβαρδιστικά αεροπλάνα επιθέσεως νέου τύπου Ντούγκλας, τα οποία […] είναι τα ταχύτερα βομβαρδιστικά εις τον κόσμον.

«ΓΟΥωΡΣΠΑΪΤ»: Σήμερον περί την μεσημβρίαν το βρεταννικόν θωρηκτόν «Γουωρσπάιτ» [φωτ.] συνοδευόμενον υπό ισχυράς δυνάμεως αντιτορπιλλικών, χρησιμοποιούντων ναρκοσυλλέκτιδας, και υπό άλλων βοηθητικών, προυχώρησεν εντός του Φιόρδ όπως επιτεθή εναντίον των εκεί γερμανικών αντιτορπιλλικών τα οποία είχον καταφύγει εις το Νάρβικ και τινά εκ των οποίων είχον ήδη υποστή βλάβας, να συνάψη δε – το θωρηκτόν – και μάχην με τας επακτίους πυροβολαρχίας, αι οποίαι ήτο δυνατόν να έχουν εγκατασταθή εκεί […]. Τέσσαρα γερμανικά αντιτορπιλλικά κατεστράφησαν και εβυθίσθησαν. Τρία άλλα ετράπησαν εις φυγήν […], άλλα κατεδιώχθησαν και κατεστράφησαν.

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ: Δι’ αναγκαστικού νόμου σχετικού με τα εις Σκαραμαγκάν Ναυπηγεία του Πολεμικού Ναυτικού ορίζεται ότι συνιστάται υπό την άμεσον δικαιοδοσίαν του υπουργείου Ναυτικών ανεξάρτητος ναυτική υπηρεσία […], σκοπός της οποίας είναι η ναυπήγησις, η επισκευή πολεμικών ή εμπορικών πλοίων και πλωτών μέσων […].