ΑΠΟΨΕΙΣ

Eξοικείωση από όλους

Η επικράτηση των ψηφιακών εργαλείων στις συναλλαγές, στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στην επικοινωνία, είναι η πρόοδος που εκμαίευσε ο ιός. Ωστόσο, από αυτές τις δυνατότητες αποκλείονται συνήθως εκείνοι που τις έχουν περισσότερο ανάγκη, για να προστατεύσουν την υγεία τους, αλλά και για να απαλύνουν την απομόνωση: οι ηλικιωμένοι. Το επόμενο στοίχημα θα είναι μια εκστρατεία εξοικείωσης και αυτών των γενεών στα νέα μέσα.