ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-5-1940

80 χρoνια πριν… 16-5-1940

ΜΕΤΩΠΟ ΣΕΝΤΑΝ: Αι συγκρούσεις εις το δυτικόν μέτωπον συνεχίζονται από ξηράς και αέρος, περισσότερον λυσσώδεις από τας προηγουμένας ημέρας. Η κυρίως όμως μεγάλη μάχη διεξάγεται εις το γαλλικόν έδαφος επί του Μόζα και νοτίως του Σεντάν. Κατά κύματα και μ’ εκατοντάδας χιλιάδων στρατευμάτων παντός όπλου γίνονται αι επιθέσεις και αι αντεπιθέσεις. Οι Γερμανοί, κατά την ανακοίνωσιν του εκπροσώπου του υπουργείου των Στρατιωτικών της Γαλλίας, διέβησαν τον ποταμόν νοτίως του Σεντάν και κατέχουν προεξοχήν πέντε μιλλίων. Τον διέβησαν επίσης εις δύο ή τρία σημεία βορείως του Ντινάν. Η κατάστασις, προστίθεται, είναι σοβαρά αλλ’ η μάχη εξελίσσεται κανονικώς και είναι πιθανόν να διαρκέση επί ημέρας. Εις το βόρειον Βέλγιον η κατάστασις είναι ευνοϊκή. Ανατολικώς του Σιέρ επικρατεί ηρεμία.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Η Δημοσία Γνώμη ησθάνθη αίσθημα ανακουφίσεως διά τας πληροφορίας που παρεσχέθησαν χθες περί ληφθείσης αποφάσεως μεταφοράς των οστών του Αλεξάνδρου Υψηλάντου εκ της γερμανικής Αυστρίας εις Αθήνας. Την σχετικήν πρωτοβουλίαν ανέλαβεν ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», εις τον οποίον, φυσικά, ανήκει κάθε έπαινος.