ΑΠΟΨΕΙΣ

Η πράσινη στροφή

Η στροφή στην ηλεκτροκίνηση είναι ένα εγχείρημα με μεγάλη περιβαλλοντική, αλλά και οικονομική υπεραξία. Η πρωτοβουλία να θεσπιστούν κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση, για τα οχήματα αλλά και για τις υποδομές, ήταν επιβεβλημένη, ιδίως εάν ενταχθεί σε έναν στρατηγικό αναπροσανατολισμό προς την πράσινη οικονομία και την καθαρή ενέργεια. Η ιδέα ακούγεται παλιά και έχει συκοφαντηθεί από τις ηχηρές εξαγγελίες του παρελθόντος που δεν υλοποιήθηκαν. Ποτέ δεν είναι αργά, όμως, να κάνουμε το σωστό.