80 χρόνια πριν… 8-7-1940

50" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ: Η αγγλική κυβέρνησις και η Ανωτάτη Διοίκησις λαμβάνουν συνεχώς δραστηριώτερα μέτρα διά την οργάνωσιν της αμύνης των βρεταννικών νήσων κατά της αναμενομένης γερμανικής επιθέσεως. Τα μέτρα και αι προπαρασκευαί δεν είναι μόνον στρατιωτικής φύσεως, αλλά και οικονομικής φύσεως. Οι κατωκημένοι τόποι οι ευρισκόμενοι πλησίον των σημείων των ακτών επί των οποίων είναι ενδεχόμενον να εκδηλωθή η γερμανική δράσις έχουν εκκενωθή από τον άμαχον πληθυσμόν, ενώ εξ άλλου τα γυναικόπαιδα έχουν μεταφερθή εκ των μεγάλων πόλεων εις την ύπαιθρον [φωτ].

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ: Ενα έργον υψίστης σημασίας, διά το οποίον η Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων δεν εφείσθη ούτε κόπων ούτε χρημάτων, επερατώθη κατ’ αυτάς εις τας Αθήνας και σήμερον γίνονται τα επίσημα εγκαίνιά του. Πρόκειται περί του Ολυμπιακού κολυμβητηρίου και διά να γίνωμεν πλέον νοητοί από το κοινόν, περί της κολυμβητικής δεξαμενής. Ητο μία έλλειψις αισθητή από την πρωτεύουσάν μας, η οποία τόσες προόδους επετέλεσε κατά τα τελευταία έτη, και η απόκτησις της δεξαμενής αυτής, εκτός της απολύτου χρησιμότητος, προσθέτει ένα κόσμημα εις τον από Αρδηττού μέχρι Στηλών Ολυμπίου Διός χώρον.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή