80 χρoνια πριν… 15-7-1940

48" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Μόλις του 1939 εξερράγη ο πόλεμος, όλα τα τμήματα της Αυτοκρατορίας με μίαν μόνον εξαίρεσιν –την Νότιον Ιρλανδίαν– εκηρύχθησαν αλληλέγγυα προς την μητρόπολιν και προσέφεραν άνδρας και χρήμα διά τον κοινόν αγώνα. […] Εις τον Καναδάν, όπως και εις την Αυστραλίαν, όταν ετέθη ενώπιον της Βουλής το ζήτημα της εισόδου εις τον πόλεμον παρά το πλευρόν της Μεγάλης Βρεταννίας, η απόφασις υπήρξε ομόφωνος. Εις όλην την χώραν υπήρξαν ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι υπεστήριξαν ότι ο Καναδάς ώφειλε να παραμείνη ουδέτερος ή να περιορίση την συνδρομήν του εις την αποστολήν εθελοντών [φωτ. Καναδοί στρατιώτες].

ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ: […] Με την είσοδον των σοβιετικών στρατευμάτων εις τα Βαλτικά κράτη, μία νέα περίοδος ήρχισεν διά την ιστορίαν της Εσθονίας, της Λεττονίας και της Λιθουανίας [φωτ.]. Αι κυβερνήσεις των χωρών αυτών, αι οποίαι είχον δικτατορικάς τάσεις, αντικατεστάθησαν υπό νέων τοιούτων.

ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΑ: Πληροφορούμεθα ότι ο υπουργός της Υγιεινής κ. Κριμπάς απεφάσισε την ευρυτάτην επέκτασιν του θεσμού των αγροτικών οικοκυρικών σχολών ιδία εις την Μακεδονίαν και Θράκην.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή