ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα ταμπού των ΔΕΚΟ

Ο νόμος που προέβλεπε την εγκατάσταση επιτροπών ελέγχου στις ΔΕΚΟ ισχύει από το 2017. Χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η εγγύηση χρηστής διοίκησης στις επιχειρήσεις που διαχρονικά αποτελούν εστίες γραφειοκρατικής και πελατειακής κακοδιαχείρισης. Ο μόνος τρόπος να επιτελέσουν οι ΔΕΚΟ τον κοινωνικό σκοπό τους είναι να εναρμονιστούν, έστω και με καθυστέρηση, με τους κανόνες διαφάνειας και παραγωγικότητας που ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις.