80 χρoνια πριν… 24-7-1940

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΒΑΝΑΣ: «Αι αμερικανικαί Δημοκρατίαι θα θεωρήσουν πάσαν μεταβίβασιν κυριαρχίας ή απλήν απόπειραν προς τούτο, ή δικαιοδοσίας, ή κατοχής, ή συμφερόντων, ή ελέγχου επί κτήσεων ευρωπαϊκών εν τω δυτικώ ημισφαιρίω προς άλλο μη αμερικανικόν κράτος, ως εχθρικήν ενέργειαν στρεφομένην κατά της ειρήνης, της ασφαλείας και της πολιτικής ανεξαρτησίας. […] Εις ην περίπτωσιν κρίνουν αναγκαίαν ενέργειαν διά την προστασίαν περιοχών ανηκουσών εις μη αμερικανικόν κράτος, αύτη δεν θα σημαίνη την επιδίωξιν εδαφικής μεγεθύνσεως εκ μέρους οιασδήποτε εξ αυτών. Αντιθέτως […] θα επιστρέψουν εις τους αρχικούς των κυρίους τας κτήσεις αυτάς όταν δεν θα πρόκειται να διακυβευθή η ασφάλεια των αμερικανικών κρατών ή και θα αναγνωρίσουν ενδεχομένως την ανεξαρτησίαν των περιοχών τούτων αν δημιουργήσουν ιδίας κυβερνήσεις».

ΙΝΔΙΑ: […] χιλιάδες νεοσυλλέκτων κατατάσσονται εις τον ινδικόν στρατόν ως εμπροσθοφυλακή του εξ 1.000.000 στρατού τον οποίον θα παρατάξουν αι Ινδίαι εναντίον της απειλής της ασφαλείας των.

ΔΟΝΤΙΑ: Ο αθηναϊκός δρόμος είναι πλήρης απροόπτων. Εις την οδόν Αθηνάς, λ.χ. Ολίγον εντεύθεν της Δημαρχίας αναγιγνώσκει κανείς εις ευμεγέθη πινακίδα: «Αγοράζονται κοσμήματα και δόντια!» Και δόντια, μάλιστα. Βεβαίως χρυσά.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή