ΑΠΟΨΕΙΣ

Ισχυρή φωνή

Το έθνος χρειάζεται σήμερα όσο ποτέ ηγετικές φυσιογνωμίες, εκτός των συνόρων της σύγχρονης Ελλάδας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος είναι μια τέτοια ηγετική προσωπικότητα. Η μέχρι τώρα πορεία του δείχνει ότι δικαιώνεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την επιλογή του και πως ο Ελληνισμός έχει αποκτήσει μια ισχυρή φωνή.