ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 28-7-1940

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ: Ο σκοπός της επισκέψεως του Ιταλού προέδρου των βιομηχάνων κόμητος Βόλπι εις Βερολίνον είναι η συνάντησις μετά της αναλόγου οργανώσεως της βιομηχανίας του Ράιχ. […] Τρία είναι τα χαρακτηριστικά σημεία του λόγου του κ. Φουνκ. Πρώτον, η ανάγκη ιδρύσεως νέας ευρωπαϊκής οικονομικής τάξεως επί τη βάσει της συγκεντρώσεως των εθνικών συμφερόντων και της ενεργητικότητος. Δεύτερον, η συνεργασία των δύο Δυνάμεων του Αξονος διά τον σχηματισμόν της νέας αυτής τάξεως. Τρίτον, η δυνατότης της απομακρύνσεως του χρυσού εκ του συστήματος των ανταλλαγών και των διεθνών οικονομικών σχέσεων.

«ΣΚΛΑΒΑΚΙΑ»: Η «Εστία» επανέρχεται εις ζήτημα το οποίον και αυτήν την στήλην πολλάκις απησχόλησε: το ζήτημα της εφαρμογής του νόμου ο οποίος απαγορεύει την πρόσληψιν υπηρετριών κάτω των 15 ετών. […] Εφ’ όσον ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται, τα «σκλαβάκια» των οικογενειών θα υφίστανται τα πάνδεινα και θα παριστάμεθα καθημερινώς μάρτυρες της τραγωδίας των. Να ληφθή, λοιπόν, ένα μέτρον επί τέλους, διότι εκείνο που συμβαίνει με την κακομεταχείρισιν των αθώων μικρών πλασμάτων (7-15 ετών) που λέγονται υπηρέτριαι προσβάλλει τον πολιτισμόν μας.