ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-7-1940

ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ: Αγγλικά τινα στρατεύματα, μετέχοντα περιπολίας, ελλείπουν κατόπιν συγκρούσεως η οποία εγένετο εις τα σύνορα Λιβύης-Αιγύπτου. Το επίσημον ανακοινωθέν αναφέρει σχετικώς ότι εις την δυτικήν αιγυπτιακήν έρημον αναγνωριστική περίπολος εξ ελαφρώς τεθωρακισμένων αρμάτων, ήτις είχεν εισχωρήση εις αρκετόν βάθος όπισθεν του εχθρικού μετώπου, εγένετο αντιληπτή και υπέστη συνεχείς χαμηλής πτήσεως επιθέσεις εκ μέρους ιταλικών βομβαρδιστικών και καταδιωκτικών αεροπλάνων. Εσημειώθησαν απώλειαί τινες ως και ζημίαι τινές εις άρματα.

ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ: Χθες την 7ην απογευματινήν εγένετο μετά πάσης επισημότητος και επί παρουσία του Αρχηγού της Κυβερνήσεως κ. Ι. Μεταξά η τελετή της θεμελιώσεως της Νέας Λαχαναγοράς. […] Η επιφάνεια του χώρου ανέρχεται εις 51446 τετρ. μέτρα έναντι 4500 τετρ. μέτρων της νυν λειτουργούσης Λαχαναγοράς. Περιλαμβάνει πλήρες εσωτερικόν οδικόν δίκτυον, πλήρες υδραυλικόν και τοιούτον αποχετεύσεως. Το οικοδομικόν τμήμα προβλέπει γραφεία διά τους εμπόρους, καταστήματα τακτικών πωλητών, υπόστεγα διά τους παραγωγούς, τα πρώτα εν Ελλάδι ανεγειρόμενα Ψυγεία υπό την επίβλεψιν του Κράτους και του Δήμου Αθηναίων, πρόβλεψιν διά την ανέγερσιν εργοστασίου κονσερβών, ως και λοιπούς δευτερεύοντας χώρους […].