ΑΠΟΨΕΙΣ

Υγιείς βάσεις

Το ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης είναι όντως μεγάλο. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, όπως στο παρελθόν. Οσο μεγάλη και να είναι η πίεση «να πέσουν χρήματα στην αγορά», η κυβέρνηση δεν πρέπει να ενδώσει σε ισχυρά συμφέροντα που θα διεκδικήσουν τη μερίδα του λέοντος. Η ελληνική οικονομία μπορεί να στηθεί σε υγιείς βάσεις. Αρκεί να μη μείνουν οι διάφορες εκθέσεις στο ράφι, αλλά να υλοποιηθούν οι εισηγήσεις για άνοιγμα των αγορών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.