ΑΠΟΨΕΙΣ

Εκκρεμότητες

Οι ταυτόχρονες κρίσεις, του κορωνοϊού και των ελληνοτουρκικών, απορροφούν όλη την πολιτική ενέργεια της χώρας. Οι μεγάλες εκκρεμότητες όμως παραμένουν. Η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, η άρση των αγκυλώσεων της δημόσιας διοίκησης –παρά τα βήματα που έχουν γίνει στις ψηφιακές υπηρεσίες– εξακολουθούν να είναι τα μεγάλα ζητούμενα. Και αυτά πρέπει να προωθηθούν τώρα – όχι να αναβληθούν για κάποια στιγμή ανέφελης κανονικότητας. Τέτοια στιγμή δεν θα υπάρξει.