ΑΠΟΨΕΙΣ

Αναγκαία στήριξη

Τα περιθώρια είναι στενά. Οι ελαφρύνσεις σε φόρους και εισφορές είναι ποσοτικά και χρονικά περιορισμένες. Συνιστούν, ωστόσο, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα, ένα μείγμα πολιτικής ευθυγραμμισμένο με τον στρατηγικό στόχο του κυβερνητικού προγράμματος: Την τόνωση της μεσαίας τάξης. Η κατεύθυνση αυτή είναι δίκαιη – επειδή ανακουφίζει κάπως όσους σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της προηγούμενης κρίσης· είναι όμως και αναγκαία γιατί στηρίζει εκείνους από τους οποίους εξαρτάται η γρήγορη επανεκκίνηση της οικονομίας.