ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρώτα το ΕΣΥ

Ακόμη κι αν η κοινωνική εγρήγορση φτάσει στα επίπεδα του πρώτου κύματος· ακόμη κι αν τηρηθούν –και επιτηρηθούν– όλα τα μέτρα προστασίας, το δημόσιο σύστημα υγείας θα χρειαστεί διαρκή ενίσχυση. Σε αυτό πρέπει να διοχετευθούν γρήγορα και έξυπνα όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι, όχι για να παρουσιάζονται απλώς στατιστικές βελτιώσεις, αλλά για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές ανάγκες.