80 χρόνια πριν… 27-9-1940

1' 13" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: […] Ο Ιταλός υπουργός των Εξωτερικών κόμης Τσιάνο ανεχώρησε σήμερον την πρωίαν διά βραχείαν παραμονήν εν Γερμανία. Αι γερμανικαί εφημερίδες, μολονότι δεν δημοσιεύουν σχόλια επί του ταξιδίου του κόμητος Τσιάνο εις Βερολίνον, αφήνουν εν τούτοις να εννοηθή σαφώς ότι οι πολιτικοί κύκλοι της πρωτευούσης θεωρούν την νέαν αυτήν επαφήν των δύο επί των Εξωτερικών υπουργών του Αξονος ως χαρακτηριστικόν σύμπτωμα της εντόνου πολιτικής και διπλωματικής δράσεως της Ιταλίας και της Γερμανίας. Οι ουδέτεροι εξ άλλου κύκλοι του Βερολίνου παρατηρούν ότι ο φασισμός και ο εθνικοσοσιαλισμός τείνουν εις το να διακανονίσουν όλα τα εκκρεμή ευρωπαϊκά ζητήματα. […] Κατά τα «Νέα της Βασιλείας» σκοπός του ταξιδίου του κόμητος Τσιάνο είναι η συνέχισις των συζητήσεων επί των σχεδίων του Αξονος, αναφορικώς προς την κατάστασιν εν τη Μεσογείω.
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ: […] Η υπό του Προέδρου Ρούσβελτ απαγόρευσις εξαγωγής τεμαχίων σιδήρου εις Ιαπωνίαν χαρακτηρίζεται υπό των επισήμων κύκλων των Ην. Πολιτειών άμεσος πρόκλησις κατά της Ιαπωνίας. Θεωρείται επίσης ως μέσον επιβολής οικονομικών κυρώσεων εναντίον παντός επιτιθεμένου κράτους, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Ρωσίας και της Ιταλίας.
 
ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ: Δύο μεγάλοι εισαγωγικοί οίκοι καφέ της Πρωτευούσης πωλούντες αυτόν και λιανικώς διά των πρατηρίων των κατελήφθησαν νοθεύοντες το εμπόρευμά των διά χαρουπαλεύρων και λουπίνων. Το φαινόμενον είναι ήκιστα ευχάριστον διά την ελληνικήν κοινωνίαν, προκαλεί δε την εύλογον αγανάκτησιν. […] Διότι εις εποχάς ως η σημερινή, κατά τας οποίας Κυβέρνησις και Λαός εις τόσας θυσίας υποβάλλονται διά να διατηρήσουν το επίπεδον χαμηλόν, δεν είναι ανεκτή η αισχροκέρδεια και μάλιστα όταν αυτή γίνεται από μέρους μεγάλων επιχειρηματιών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή