ΑΠΟΨΕΙΣ

Δικαιοσύνη χωρίς υποβολείς

Παντού στις φιλελεύθερες δημοκρατίες οι πολύκροτες δίκες προκαλούν αντιδράσεις – ενίοτε πολύ θερμές. Θα ήταν ανέφικτο εάν ζητούσε κανείς ευλαβική κοινωνική σιωπή έναντι της δικαστικής κρίσης. Τα κόμματα, όμως, έχουν θεσμική υποχρέωση να αυτοσυγκρατούνται και να μην επιχειρούν να εξαργυρώσουν πολιτικά το «κοινό περί δικαίου αίσθημα». Η ελληνική Δικαιοσύνη έχει αποδείξει ότι μπορεί να κρίνει χωρίς να επηρεάζεται από την πολιτική θερμοκρασία εκτός δικαστηρίου. Μπορεί να αποφασίζει χωρίς φόβητρα. Χωρίς υποβολείς.