ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια μετά

Ογδόντα χρόνια μετά το 1940, η πορεία της Ελλάδας δεν δικαιολογεί τη συχνά μεμψίμοιρη αυτολύπηση του παρόντος. Είμαστε μια χώρα που πολέμησε πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Μετείχε –με οδυνηρές ασυνέχειες– στο κεκτημένο ελευθερίας και ευημερίας της Δύσης. Τα κατάφερε πολύ καλύτερα από όλους τους γείτονές της. Και σήμερα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις απειλές με την ισχύ του μέλους της ευρωπαϊ-κής οικογένειας. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτε να φοβάται.