80 χρόνια πριν… 8-11-1940

1' 15" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΡΙΣΤΗ: Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών μετέδωκε την ακόλουθον ανασκόπησιν: Η εξέλιξις των επιχειρήσεων εξακολουθεί να διαμορφούται πλέον ή ικανοποιητικώς διά τα ελληνικά στρατεύματα. Βάσει των πληροφοριών αι οποίαι συγκεντρούνται η εξέλιξις αύτη είναι πάντοτε αρίστη. Εις τον κεντρικόν τομέα συνεχίζεται η αιχμαλωσία των αποκεκομμένων Ιταλών [φωτ.] και πλήθος υλικού πολεμοφοδίων, όπλων, πολυβόλων και όλμων περιέρχεται εις χείρας των αποσπασμάτων μας τα οποία εκκαθαρίζουν το έδαφος από τους διασκορπισθέντας Ιταλούς της αποκλεισθείσης και διαλυθείσης φάλαγγος. […] Εις τον βόρειον τομέα η επιθετική κίνησις των στρατευμάτων μας συνεχίζεται επί τη βάσει της εφαρμοσθείσης τακτικής. Ο βομβαρδισμός εκ μέρους του ελληνικού πυροβολικού πραγματοποιεί τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Εάν εις τας πληροφορίας ταύτας προστεθή η ενίσχυσις των ελληνικών δυνάμεων η οποία καθημερινώς αυξάνει, κατόπιν της πρωτοφανούς επιτυχίας της επιστρατεύσεως, αντιλαμβάνεται ο καθείς ποία είναι η κατάστασις διά τον ελληνικόν στρατόν. Το ιταλικόν ανακοινωθέν αποφεύγει και σήμερον να ομιλήση περί των επιχειρήσεων ενώ αύται συνεχίζονται εφ’ ολοκλήρου του μετώπου και η μάχη εξακολουθεί αδιακόπως. Ουδεμίαν μνείαν επίσης κάμνει διά τον σφοδρόν βομβαρδισμόν των αλβανικών λιμένων, ενώ ομιλεί διά τα αεροπορικά κατορθώματα των Ιταλών – τους βομβαρδισμούς δηλαδή των αμάχων πληθυσμών.
 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ: […] άπαντες οι ιδιοκτήται ακινήτων εν τη ιταλική πρωτευούση υπεχρεώθησαν όπως μέχρι της 15ης Νοεμβρίου κατασκευάσουν υπόγεια καταφύγια. Εν περιπτώσει αμελίας των η Κυβέρνησις θα αναλαμβάνη την κατασκευήν των καταφυγίων τούτων δαπάναις των ιδιοκτητών.
 
ΕΚΚΛΗΣΗ: Οσα μάλλινα αποκόμματα έχετε από φορέματα ή επανωφόρια, οσονδήποτε μικρά και αν είναι, στείλετέ τα εις τον «Παρνασσόν» (Πλατείαν Γεωργίου Καρύτση), διά να κατεργασθούν και γίνουν κουβέρτες ζεστές διά τους γενναίους στρατιώτας μας.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή