ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα ίδια λάθη

Το ιστορικό βίωμα είναι πολύ πρόσφατο για να το έχει λησμονήσει κάποιος: Η Ελλάδα δυσκόλεψε τον εαυτό της στην οικονομική κρίση. Το κόστος της χρεοκοπίας πολλαπλασιάστηκε από τις πλάνες για μαγικές λύσεις· και από το δηλητήριο του εμφυλιακού λόγου. Τώρα, στη χειρότερη, πιο ζοφερή στιγμή της παγκόσμιας πανδημίας, κάποιοι δείχνουν να χάνουν πάλι την πολιτική τους ψυχραιμία. Ας μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Ας μην προσθέσουμε στην υγειονομική κρίση κι έναν ακόμη διχασμό.