ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανισορροπία

Κανένας ψηφιακός εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να αλλάξει το πατροπαράδοτο «λογισμικό» του Δημοσίου. Το προσωπικό ορισμένων νευραλγικών υπηρεσιών φαίνεται να εκμεταλλεύεται την καραντίνα ως ευκαιρία για ημιαργία. Η ανισορροπία είναι οδυνηρή: Ο πολίτης, που δυσκολεύεται να εξυπηρετηθεί, υφίσταται συχνά και τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, που είναι άγνωστες σε εκείνους οι οποίοι δεν στέργουν να τον εξυπηρετήσουν.