ΑΠΟΨΕΙΣ

Προνομιούχοι

Το ψηφιακά αναδιαρθρωμένο κράτος παραμένει ελληνικό κράτος. Τα δίκτυα δεν αρκούν για να παρασχεθούν οι υπηρεσίες στον πολίτη. Το δεύτερο κύμα δείχνει ότι τα δίκτυα μπορεί εύκολα να τα βραχυκυκλώσει η εμπεδωμένη υπαλληλική κουλτούρα. Η κυβέρνηση έχει εντολή να μη συμβιβαστεί με λογικές προνομιούχων, που περιφρονούν την κοινωνία και διεκδικούν μονιμότητα μέχρι και στα ωράρια.