ΑΠΟΨΕΙΣ

Η βάση και ο χάρτης

Στις λεπτομέρειες του σύνθετου σχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την καθιέρωση μιας ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια, υπάρχει ακόμη χώρος για συζήτηση. Εκπληρώνεται όμως το πάγιο αίτημα να έχουν λόγο στη διαμόρφωσή της και τα ίδια τα ιδρύματα. Απομένει και η αναγκαία αναχάραξη του ακαδημαϊκού χάρτη, ώστε να μη μείνει μισός ο εξορθολογισμός.