80 χρoνια πριν… 18-12-1940

52" χρόνος ανάγνωσης

ΜΠΑΡΝΤΙΑ: Κατά τας νυκτερινάς εκ Καΐρου πληροφορίας, τα αγγλικά στρατεύματα συνεχίζουν την προέλασίν των εντός του λιβυκού εδάφους. Ηδη προήλασαν κατά 130 χιλιόμετρα και ευρίσκονται προ της Μπάρντια [φωτ.], όπου διεξάγονται σφοδραί μάχαι. Εν τω μεταξύ άλλαι αγγλικαί μονάδες κατέλαβον παρά την μεθόριον τρία οχυρά, το Μουσάιντ, το Σίντι-Ομάρ και το Σεφ-Φέρζεν. Την ταχείαν προέλασιν των αγγλικών δυνάμεων υποβοηθούν ο στόλος και η αεροπορία σφυροκοπούντα συνεχώς την οδόν Μπάρντια-Σολλούμ και εμποδίζοντα την αποστολήν ενισχύσεων εις τα ανθιστάμενα ιταλικά στρατεύματα. Δέον να σημειωθή ότι η οδός αύτη, η οποία ευρίσκεται ήδη υπό τον έλεγχον των Αγγλων και η οποία είχεν αποκληθή υπό των Ιταλών Οδός Νίκης, αποτελεί αξιόλογον τεχνικόν έργον σπουδαιοτάτης χρησιμότητος διά τας αγγλικάς δυνάμεις.
 
O MΠΟΝΑΜΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ: Επ’ ευκαιρία των εορτών, η Κεντρική Υπηρεσία Αλληλεγγύης Μετώπου της ΕΟΝ θα στείλη ένα δέμα σε κάθε μας πολεμιστή. Ενισχύσατε την προσπάθειάν της. Οι επιθυμούντες να στείλουν ένα δέμα εις το Μέτωπον δύνανται να καταθέσουν 70 δραχμάς εις την Εθνικήν Τράπεζαν επ’ ονόματι της ΚΥΑΜ […] ή να καταθέσουν εις το περίπτερον της πλατείας Συντάγματος 70 δραχμάς.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT