80 χρoνια πριν… 29-12-1940

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

«ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ»: Το υποβρύχιον «Παπανικολής» [φωτ.], εκτελούν περιπολίας εις Αδριατικήν, αντελήφθη εχθρικήν νηοπομπήν πλέουσαν εκ Πρίντεζι προς την κατεύθυνσιν του Αυλώνος. Τότε επεδίωξε να λάβη κατάλληλον στιγμήν· το υποβρύχιον εξαπέλυσε κατά των πλοίων της νηοπομπής τας τέσσαρας τορπίλλας του, εξ ων αι τρεις επέτυχον του σκοπού των. Τρία εκ των πλοίων της νηοπομπής, πλήρη στρατιωτών και πολεμοφοδίων, μεταφερομένων εις το αλβανικόν μέτωπον, επλήγησαν καιρίως και ήρχισαν καταποντιζόμενα. […] Καθ’ ην ώραν επαίζετο εις την επιφάνειαν η ιταλική τραγωδία, το υποβρύχιον απεσύρετο βαθύτερον εις την θάλασσαν διά να αποφύγη την αρξαμένην καταδίωξιν εκ μέρους των συνοδευόντων την νηοπομπήν ιταλικών αντιτορπιλλικών. Η καταδίωξις αυτή συνεχίσθη απηνής και διαδοχικαί βόμβαι βυθού ερρίφθησαν κατά του υποβρυχίου, τας οποίας όμως τούτο κατώρθωσεων εν καταδύσει ν’ αποφύγη χάρις εις την επιδεξίαν κυβέρνησιν και τους ελιγμούς του.
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Η επί των Εξωτερικών βουλγαρική κοινοβουλευτική επιτροπή συνεζήτησε χθες πρότασιν περί προσχωρήσεως της Βουλγαρίας εις το τριμερές σύμφωνον του Αξονος. […] Η επιτροπή απέρριψε την πρότασιν, χαρακτηρισθείσαν ως δυναμένην να θέση εν κινδύνω τα συμφέροντα της χώρας και να την παρασύρη εις τον πόλεμον.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή