ΑΠΟΨΕΙΣ

Φτηνή μαγεία

Η Ευρώπη έλαβε την ορθή απόφαση να μην επιτρέψει τον υγειονομικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών-μελών και να διαχειριστεί συλλογικά την προμήθεια των εμβολίων. Η ιδέα ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να αποκλίνει από την Ε.Ε. και να επιδιώξει εναλλακτικά διμερείς συμφωνίες είναι φτηνός λαϊκισμός, που θυμίζει τις εποχές που θα αναζητούσαμε χαριστικά δάνεια από τρίτες χώρες. Μαγικές λύσεις δεν υπήρχαν, ούτε υπάρχουν.