ΑΠΟΨΕΙΣ

Προτεραιότητες

Οι λειτουργοί του δημόσιου συστήματος υγείας όλων των βαθμίδων έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της πανδημίας, με απαράμιλλη αυταπάρνηση. Είναι όμως δημόσιοι λειτουργοί. Η ιδιότητά τους αυτή τους υποχρεώνει να στοιχίζονται με τις προτεραιότητες της Πολιτείας και το δημόσιο συμφέρον. Οταν υπηρετούν στην πρώτη γραμμή –όταν εξαρτώνται από αυτούς οι ζωές των άλλων– ο εμβολιασμός τους δεν μπορεί να είναι προαιρετικός.