80 χρόνια πριν… 14-02-1941

1' 13" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΦΡΑΝΚΟ – ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ: Παρά το εκδοθέν εν Ρώμη ανακοινωθέν ότι διεπιστώθη συμφωνία επί των προβλημάτων των συζητηθέντων μεταξύ Φράνκο – Μουσσολίνι, οι ενταύθα αρμόδιοι κύκλοι ουδεμίαν ανησυχίαν εκδηλούν επί των αποτελεσμάτων της συνομιλίας αυτής. Αι πρώται ληφθείσαι πληροφορίαι παρέχουν την εντύπωσιν ότι τα πορίσματα της συνομιλίας υπήρξαν αρνητικά. Ο Μουσσολίνι προετίθετο να επιτύχη όπως η Ισπανία καταστή το εν Αφρική αντίρροπον των αγγλικών νικών, επηρεάζουσα και τους εν τη Βορείω Αφρική γαλλικούς κύκλους αν ούτοι εγαλβανίζοντο επί της αγγλικής νίκης. Η ισπανική όμως επέμβασις δεν είναι δυνατή υπό τας σημερινάς συνθήκας, δεδομένου των περιωρισμένων μέσων της Ισπανίας και των πολιτικών συνεπειών της επεμβάσεως ως και των οικονομικών τοιούτων επί μιας χώρας της οποίας η κατάστασις είναι εξαιρετικώς επισφαλής.
 
«ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ»: Η «Νέα Εστία» της 15ης Φεβρουαρίου, αφιερωμένη εις τον Ιωάννην Μεταξάν, φίλον και προστάτην των γραμμάτων και των τεχνών, με διπλάσιον αριθμόν σελίδων, με άρθρα του υφυπουργού Τύπου, του Γεν. Διευθυντού Γραμμάτων και Τεχνών κ. Κ. Μπαστιά, του κ. Π. Πρεβελάκη, της κας Μ. Κοτοπούλη και πολλών εκλεκτών λογοτεχνών, θα κυκλοφορήση την 20ήν τρέχοντος.
 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Εξαιρετικώς ευχάριστοι ήσαν και αι χθεσιναί πληροφορίαι από το Αλβανικόν μέτωπον. Ενώ αι ιταλικαί επιθέσεις έχουν εγκαταλειφθή, ο στρατός μας διατηρών πάντοτε την πρωτοβουλίαν εφ’ όλου του μετώπου και διακρινόμενος διά το επιθετικόν του πνεύμα επραγματοποίησε νέας σημαντικωτάτας προόδους. […] η επιθετική δράσις του στρατού μας διεξήχθη βορείως της Κλεισούρας. Παρά το γεγονός ότι η μάχη ευρίσκεται εισέτι εν τη εξελίξει της, η μέχρι τούδε πορεία του αγώνος τυγχάνει πλήρως ικανοποιητική.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή