80 χρoνια πριν… 18-2-1941

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ: Το Ρώυτερ πληροφορείται εκ Κωνσταντινουπόλεως ότι η κατάστασις εις την Ρουμανίαν είναι πολύ σοβαρά και ότι υπάρχει σπάνις τροφίμων, καθ’ όσον τα πλείστα εξ αυτών καταναλίσκουν τα εκεί γερμανικά στρατεύματα. […] Ο εν Κωστάντζα Αγγλος γενικός πρόξενος κ. Κένταλ ανεκοίνωσεν ότι «κατά τας τελευταίας ημέρας Γερμανοί στρατιώται εις μέγαν αριθμόν κατηυθύνθησαν προς τα βουλγαρικά σύνορα [φωτ.]. Ο πληθυσμός της πόλεως κατελήφθη υπό πανικού την παραμονήν της αναχωρήσεώς μας ότε δύο ρουμανικά αεροπλάνα υπερέπτησαν αυτής. Πιστεύω ότι οι Γερμανοί θα εισέλθουν εις την Βουλγαρίαν εντός του μηνός».
 
ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ: Η κοινή δήλωσις, η υπογραφείσα υπό της βουλγαρικής και της τουρκικής κυβερνήσεως, είναι εις την πραγματικότητα σύμφωνον μη επιθέσεως, αλλά με κάποιαν ουσιαστικήν διαφοράν. Αμφότεραι αι χώραι σαφώς διατηρούν τας προηγουμένας των συμβατικάς υποχρεώσεις με άλλας χώρας. Και όσον μεν αφορά την Τουρκίαν, τούτο σημαίνει ότι η μετά της Αγγλίας συμμαχία της διατηρείται μεθ’ όλων των εξ αυτής υποχρεώσεων. Οσον αφορά την Βουλγαρίαν, αύτη δεν έχει ουδέν μέχρι τούδε γνωστόν σύμφωνον αμοιβαίας βοηθείας, το οποίον να καταλογίζεται ως συμβατική υποχρέωσις με άλλο κράτος.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή