ΑΠΟΨΕΙΣ

Επένδυση στην υποδομή

Η δοκιμασία της τελευταίας κακοκαιρίας οφείλεται σε πληγές που δεν ήταν άγνωστες. Η παλαιότητα του δικτύου ηλεκτροδότησης συζητείται χρόνια τώρα, σε κάθε «ατύχημα» – που δεν είναι πλέον προϊόν της τύχης. Οι λύσεις –όπως η υπογειοποίηση των δικτύων– είναι αυτονόητες. Δεν προωθούνται όμως, διότι είναι πολιτικά απρόσφορες. Δεν «πουλάνε». Είναι καιρός να σπάσει αυτός ο κύκλος.