80 χρoνια πριν… 20-2-1941

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΠΡΟΕΛΑΣΗ: Αι βρεταννικαί δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασίν των εις όλα τα μέτωπα της Αφρικής. Παραλλήλως, εξαιρετικήν δραστηριότητα αναπτύσσουν τα σώματα των εξεγερθέντων Αβησσυνών, τα οποία παρουσιάζουν κατά τας δύο τελευταίας ημέρας σημαντικήν και επιτυχή στρατιωτικήν δράσιν προς την περιοχήν του Γκοτζάμ. […] Η αγγλική αεροπορία εβομβάρδισε σφοδρώς τας ιταλικάς θέσεις, ενώ τα τμήματα των Αβησσυνών πατριωτών ενήργησαν ορμητικήν επίθεσιν. Η επίθεσιν κατά της Νταγκίλα διήρκεσεν επί πέντε ημέρας. Η ιταλική φρουρά ηναγκάσθη να εκκενώση την πόλιν και να υποχωρήση καταδιωκομένη κατά πόδας. Οι Αβησσυνοί διεξάγουν εις την εν λόγω περιοχήν κλεφτοπόλεμον από διμήνου υπό την ηγεσίαν Αγγλων αξιωματικών.
 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μία κινηματογραφική επιχείρησις είχε την ευφυά ιδέαν να εμφανίση τον Καραγκιόζην με τον θίασόν του από της τόσον συγγενούς εις το θέατρον των σκιών κινηματογραφικής οθόνης. […] απόπειρα να συνδυασθούν αι δύο τέχναι των σκιών, η οποία επαναλαμβανομένη ίσως με περισσοτέραν προσοχήν και καλυτέραν εκτέλεσιν θα ηδύνατο να δημιουργήση ένα νέον θεατρικόν είδος, καθαρώς ελληνικόν, και να διατηρήση μουσειακώς διά των φωτογραφιών και της φωνοληψίας τον Καραγκιόζην ως μίαν εκδήλωσιν της λαϊκής μας τέχνης.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή