80 χρόνια πριν… 25-2-1941

52" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αι κυβερνήσεις των Ην. Πολιτειών και Αγγλίας προέβησαν εις διαβήματα προειδοποιήσασαι την κυβέρνησιν του Τόκιο περί των κινδύνων τους οποίους θα συνεπήγετο κίνησις επεκτάσεώς της προς την Ινδοκίναν και τας Ολλανδικάς Ινδίας. Τα διαβήματα εγένοντο ταυτοχρόνως σήμερον προς τους εν Λονδίνω και Βασιγκτώνι πρεσβευτάς της Ιαπωνίας υπό των υπουργών Εξωτερικών Αγγλίας και Ην. Πολιτειών. Η προειδοποίησις ερχομένη μετά την ενίσχυσιν των αγγλικών φρουρών της Απω Ανατολής, απέδειξεν, ως τονίζεται παρά των αρμοδίων διπλωματικών κύκλων, την ικανότητα και την δύναμιν της Αγγλικής Αυτοκρατορίας όπως αμυνθή αποτελεσματικώς.
 
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ: Η ιταλική αεροπορία εις την δράσιν της εναντίον των αρχαιολογικών μνημείων, κτισμάτων και χώρων προσέθεσε νέον άθλον. Εβομβάρδισε το παρά την Πρέβεζαν μουσείον της αρχαίας Νικοπόλεως, το οποίον και μετέβαλεν εις ερείπια. Δεν ημπορεί κανείς να μη αναγνωρίση εις την ιταλικήν αεροπορίαν ευστοχίαν εις ό,τι αποτελεί προίκα του πολιτισμού και της ανθρωπότητος. Ο βομβαρδισμός του αρχαιολογικού τούτου μουσείου, […] ερχόμενος μετά την βάρβαρον καταστροφήν του βυζαντινού μνημείου της Αγίας Σοφίας της Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζει ευγλωττότατα την ιταλικήν αδιαφορίαν προς ό,τι θα εσέβοντο και άξεστοι, μηδεμίαν σχέσιν έχοντες προς τον πολιτισμόν.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή