Αντιπολίτευση ή κραυγές;

15" χρόνος ανάγνωσης

Η χώρα έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις –υγειονομικές, οικονομικές και εξωτερικές– ζωτικές για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτές οριοθετούν και το πεδίο στο οποίο η αντιπολίτευση θα έπρεπε να συνεισφέρει με κριτική και προτάσεις. Τέτοια αντιπολίτευση χρειάζεται η χώρα, και όχι έναν λόγο που θυμίζει μισαλλόδοξες κραυγές φανατικών και περιθωριακών ακτιβιστών.