ΑΠΟΨΕΙΣ

Διαμαρτυρία και ευθύνη

Ακόμη και υπό συνθήκες γενικού εγκλεισμού, έχει επιδειχθεί ανοχή στην άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Ομως κανένα δικαίωμα δεν είναι ανώτερο της δημόσιας υγείας. Κανένας πολιτικός σκοπός δεν υπερβαίνει τον σεβασμό στη ζωή. Είναι ένας σεβασμός που δεν μπορεί να επιβληθεί διά της βίας. Είναι ζήτημα στοιχειώδους κοινωνικής συνείδησης και υπευθυνότητας.