80 χρoνια πριν… 11-3-1941

52" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΟΥΔΕΙΣ: Εν τω ιταλικώ στρατώ ουδείς θέλει πόλεμον. Ολοι εύχονται τον ταχύν τερματισμόν του και την επάνοδον εις τας εργασίας των. Τον εναντίον της Ελλάδος πόλεμον θεωρούν αδικαιολόγητον και άσκοπον, αποδίδουν δε αυτόν εις την κενοδοξίαν των φασιστών ιθυνόντων. Είναι γεγονός εξηκριβωμένον ότι κατόπιν αυστηροτάτων διαταγών της Ανωτέρας Στρατ. Διοικήσεως καταβάλλεται πάσα φροντίς όπως τα στρατεύματα των νέων ενισχύσεων μη έρχωνται εις καμμίαν επαφήν με τα δοκιμασθέντα εν τω πολέμω παλαιά τμήματα. […] Η «οσμή» της αποθαρρύνσεως είναι διάχυτος πλέον και έμμονος εις τας ιταλικάς γραμμάς.
 
ΡΩΥΤΕΡ: «Οι σύμμαχοί μας Ελληνες απεφάσισαν να πολεμήσουν εναντίον οιουδήποτε νέου επιδρομέως όπως και εναντίον των Ιταλών. Γνωρίζουν από το παρελθόν των, όταν άπαξ δοθή ο λόγος της Μ. Βρεταννίας τηρείται με κάθε τρόπον. Θα τους βοηθήσωμεν μέχρι και του τελευταίου εξ ημών. Θα πολεμήσωμεν διά την ζωήν των όπως και διά την ιδικήν μας. […] Η εντός ολίγων μηνών υπό των Ελλήνων γενομένη ανατροπή των φασιστικών στρατιών ενεστάλαξεν εις αυτούς νέαν ψυχικήν δύναμιν και τους έκαμε νέον έθνος. Ανεκάλυψαν τι δύνανται να επιτελέσουν, η δε πείρα διπλασιάζει την ισχύν των».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή