80 χρoνια πριν… 16-3-1941

52" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ: Η επιθετική αύτη προσπάθεια δεν κατέστειλε το επιθετικόν πνεύμα των ημετέρων. Αι αντεπιθέσεις των μονάδων μας διεδέχοντο τας επιθέσεις του εχθρού. Αποτέλεσμα των αντεπιθέσεων τούτων ήτο ότι συνελάβομεν άνω των 3 χιλιάδων αιχμαλώτων εν οις πολλοί ανώτεροι αξιωματικοί. Η αποτυχούσα επιθετική προσπάθεια του εχθρού όχι μόνον δεν εμείωσε το ηθικόν των μονάδων μας, αλλά τουναντίον το εστήριξε έτι περισσότερον διότι κατεδείχθη η ανωτερότης των μαχητών μας […]. Τα μέχρι τούδε αποτελέσματα της μάχης κατατάσσουν αυτήν μεταξύ των καλλιτέρων νικών μας, τοσούτον μάλλον καθόσον πρόκειται περί εξαιρετικής προσπαθείας του εχθρού διά την οποίαν προητοιμάζετο από μακρού συγκεντρώνων άφθονα τα προς τούτο πυρομαχικά και σημαντικάς δυνάμεις υπερβαινούσας κατά πολύ τας ημετέρας.
 
ΣΥΝΘΗΜΑ: Λόγω της επεκτάσεως της κατασκοπείας –απειλούν οι από ραδιοφώνου Ιταλοί ομιληταί– φρόνιμον είναι ο κόσμος να μη ομιλή… Ούτω, το νέον σύνθημα το οποίον ρίπτεται ήδη από τους Ιταλούς ιθύνοντας είναι: Σφάζεσθε αλλά μη ομιλήτε. […] Δυστυχής λαός, πράγματι, ο ιταλικός. Είναι υποχρεωμένος να ανέχεται όλας τας συμφοράς και να κρατή το στόμα κλειστόν. Δεν του επιτρέπεται να χρησιμοποιήση καν τον σίελόν του.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή