ΑΠΟΨΕΙΣ

Ζήτημα εμπιστοσύνης

Στους εμβολιασμούς για μία ακόμη φορά διασπάστηκε η αρχή της ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας, παρότι υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρχές επιφορτισμένες να αποφαίνονται για την ασφάλεια των σκευασμάτων. Σε αυτές τις αποφάσεις δεν επιτρέπεται να υπεισέρχονται κριτήρια εσωτερικής πολιτικής. Η εμπιστοσύνη στα εμβόλια είναι κεφάλαιο ζωτικό για την υπέρβαση της κρίσης.