ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-3-1941

ΔΥΝΑΜΗ: «Η δύναμίς μας αυξάνει καθ’ εκάστην εβδομάδα. Τα αμερικανικά αντιτορπιλλικά, τα οποία έφθασαν εις ημάς το φθινόπωρον και τον χειμώνα, τίθενται ήδη εις ενέργειαν. Οι στολίσκοι μας αυξάνουν εις αριθμόν. Η υπεράνω της νήσου και των θαλασσών αεροπορική μας δύναμις αυξάνει ταχέως. Ανταποδίδομεν τα πλήγματα με διαρκώς ογκούμενα αποτελέσματα. Χθες μόλις έλαβον την είδησιν περί της ασφαλούς καταστροφής τριών γερμανικών υποβρυχίων. Δεν έχω συνήθειαν να αποκρύπτω την σοβαρότητα του κινδύνου και έχω, επομένως, το δικαίωμα να ζητώ να με πιστεύουν όταν επίσης διακηρύττω την εμπιστοσύνην μου ότι θα κατισχύσωμεν του κινδύνου. […] Η μάχη αυτή του Ατλαντικού είναι μία των κρισιμωτέρων εξ όσων διεξήχθησαν εις τα χρονικά των πολέμων» [Τσώρτσιλ].
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Χθες χωλαίνων ελαφρώς ήλθεν ο τραυματίας εις το γραφείον μας. «Ονομάζομαι –μας είπε– Γεώργιος Δοντάκης και έπαθα κρυοπαγήματα τρίτου βαθμού. Εισήχθην εις αγγλικόν νοσοκομείον της Κηφισιάς. Εγινα καλά, όπως βλέπετε. Και ήλθα να σας παρακαλέσω να γράψετε και να ευχαριστήσετε εκ μέρους μου τον διευθυντήν του νοσοκομείου και τον Ελληνα ιατρόν κ. Κωνσταντόπουλον και τας αδελφάς. Δεν ξέρετε πόσο με επεριποιήθησαν, πώς μου εφέρθησαν…».